ČUSPOK v ČR


Kurs českého jazyka pro lékaře

Česko - ukrajinská smíšená průmyslová a obchodní komora organizuje pro cizince intenzivní internátní kurzy českého jazyka. Nejvíce zájemců je z řad zdravotníků. Jsou to lékaři různých profesí ( anesteziologové , terapeuti, chirurgové, plicaři, gerolontologové, porodníci .... ), zdravotní sestry, sanitáři ...  Dalšími zájemci jsou inženýři, technici, technologové, hutníci, slévači, specialisté různých oborů.  BEZ DOBRÉ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA  SE DÁ V ČESKÉ REPUBLICE JEN OBTÍŽNĚ SEHNAT DOBŘE PLACENÁ KVALIFIKOVÁ PRÁCE ! !