ČUSPOK v ČR


Naslouchadla pro nedoslýchavé

Náš klient - česká obecně prospěšná společnost - hledá na Ukrajině lékaře z oboru ORL, kteří by měli zájem spolupracovat při výrobě naslouchátek pro neslyšící. Aby naslouchátko ve zvukovodu dobře sedělo,  je nutné u každého zájemce pořídit otisk zvukovodu a zaslat do Plzně. Naslouchátko s japonským audiopřístrojem je hotovo do týdne. Sluchadlo je možné poslat na Ukrajinu po stálých autobusových linkách. K vlastní aplikaci sluchátka není nutná asistence lékaře.