ČUSPOK v ČR


Znepokojení nad demografickou krizí na Ukrajině. (podle i-RU.CZ)

07.07.2009 22:16

Znepokojení nad demografickou krizí na Ukrajině vyjádřila Světová banka (SB). Informace se dává do souvislosti s neutěšenou situací ve sféře zdravotnictví na Ukrajině. Uvádí to zpráva z průzkumu SB " O překonání krize zdraví člověka na Ukrajině ". Ukrajinské noviny napsaly, že podle výsledků průzkumu by se asi polovině úmrtí lidí ve věku do 75 let dalo vyhnout adekvátní prevencí a odpovídajícímu léčení. Ve srovnání s občany jiných zemí Evropy vedou Ukrajinci méně zdravý způsob života a čerpají horší zdravotní služby. Podle zjištění SB dosahuje Ukrajina nejvyššího tempa snižování počtu obyvatel v Evropě a šance na dosažení zralého věku je tedy nejnižší v celé Evropě.

Úroveň úmrtnosti mužů na Ukrajině odpovídá podle SB ukazatelům takových zemí, kde je HDP na jednoho obyvatele pětkrát nižší než na Ukrajině. Kromě toho kolem 13 % délky života Ukrajinců probíhá v podmínkách neuspokojivého zdravotního stavu. ( Analogický ukazatel v ČR a SR dosahuje 9 %, v Polsku 8 % ). Převažující příčinou předčasných úmrtí na Ukrajině jsou neinfekční onemocnění a různé chronické stavy, přitom některá infekční onemocnění ( AIDS, tuberkulóza ) dosáhly v zemi rozměrů epidemie. Celkem 94 % úmrtí Ukrajinců je spojeno s kouřením, nadměrným užíváním alkoholu a porušování pravidel bezpečnosti.

Jen za jediný měsíc duben 2009 se počet obyvatel Ukrajiny snížil o 19.100 osob, což je o 0,04 %. K 1.květnu dosáhl počet obyvatel Ukrajiny pouhých 46,061.400 osob

—————

Zpět