ČUSPOK v ČR


Co děláme ?

 

  ČUSPOK vyhledává na Ukrajině zajímavé podnikatelské náměty a získává pro ně solventní zahraniční investory.

  ČUSPOK nabízí ukrajinským podnikům práci a umožňuje jim tak participovat na trhu Evropské unie. 

  ČUSPOK nabízí za výhodných podmínek zakládání společných česko - ukrajinských podniků, s.r.o. a akciových společností.

  ČUSPOK hledá pro ukrajinské podniky moderní a dostupné technologie.

  ČUSPOK poskytuje českým a ukrajinským podnikům poradenství, týkajících odlišných zákonů a zvyklostí v obou zemích.  

  ČUSPOK hledá odbyt pro ukrajinské velkopodniky, které byly budovány v měřítkách celého bývalého Sovětského svazu.  

 ČUSPOK vydává potvrzení o původu zboží

 ČUSPOK provádí marketing převážně ukrajinského, bulharského a slovenského trhu práce a vytipovává pro své klienty - české  závody - kvalifikované dělníky a specialisty ( horizontkáře, karuseláře, obsluhy NC a CNC strojů a obráběcích center ), svářeče pod  CO2, zedníky, zkušené specialisty, techniky a inženýry, projektanty, počítačové programátor a jiné odborníky.

 ČUSPOK vyhledává a připravuje zahraniční ( převážně ukrajinské ) zdravotníky pro práci v českých nemocnicích  jako rovnocennou  náhradu za chybějící české lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Zdravotníkům organizuje intenzivní internátní  kurzy českého jazyka, poskytuje jim poradenství při přípravě k aprobačním zkouškám.