ČUSPOK v ČR


Vítejte na stránkách naší Komory

 

KDO JSME ?

 Česko - ukrajinská smíšená průmyslová a obchodní komora v České republice ( zkráceně ČUSPOK ) byla založena v době agrese Spojených států amerických vůči Jugoslávii jako odezva na jejich snahu o destrukci států Východní Evropy. Bylo nám záhy jasné, že k událostem v roce 1989 nedošlo proto, abychom byli Západem vpuštěni na jeho trhy, ale proto, aby západní trh převálcoval tradiční trhy naše. Od té doby se snažíme vyhledávat a navazovat zbytečně zpřetrhaná spojení mezi našimi a ukrajinskými podniky a hledat spojení nová.

Naší Česko-ukrajinské smíšené průmyslové a obchodní komoře v ČR, zkráceně ČUSPOK, 

poskytl ministr průmyslu a obchodu ČR tyto pravomoci :

- zprostředkování a rozvíjení obchodních vztahů mezi Českou republikou a republikou Ukrajina,

- vytváření prostředí k setkávání českých a ukrajinských podnikatelů, 

- organizování výměny českých a ukrajinských podnikatelů,

- organizování výměny informací, jakož i pořádání akcí a programů s tím souvisejících.

K dosažení tohoto účelu přísluší, pokud není zákonem stanoveno jinak, zejména tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství, zejména vypracování znaleckých posudků, studií o trhu a zpráv
b) zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů mezi podniky obou zemí
c) navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí
d) uplatňování hospodářských zájmů osob, podílejících se na hospodářských vztazích v českých a ukrajinských vládních orgánech, ve veřejně právních společnostech a úřadech
e) ověřování odbytových, pořizovacích a investičních možností v obou zemích
f) zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterárním hospodářském provozu
g) vystavování osvědčení o původu
h) poskytování pomoci a poradenství českým a ukrajinským subjektům v jejich snaze o rozvoj vývozu, včetně vytváření databanky vhodných obchodních partnerů
i) rozvíjení informačních technologií, prohlubujících vzájemné vztahy
j) organizování vzájemných tématických skupinových návštěv.

Česko - ukrajinská smíšená průmyslová a obchodní komora vykonává svou činnost v úzké spolupráci s institucemi 

a úřady obou zemí, které se ukázaly být z hlediska této spolupráce významnými.