ČUSPOK v ČR


Dřevo

Náš klient - česká firma - nabízí dlouhodobé dodávky jehličnatého a listnatého dřeva, které dováží ze zauralských oblastí Ruska. Dovezené  dřevěné polotovary či výrobky jsou ve velmi dobré a stálé kvalitě a které ani cenově nemají konkurenci, jsou v sortimentu :

 

           Neomítané řezivo ( pro truhlářskou výrobu )

           Omítané řezivo ( pro truhlářskou výrobu a stavební práce) 

           Hoblované řezivo v suchém stavu

           Profilované desky ( různé profily dle požadavků klienta )

           Parkety a parketové desky

           Terasové desky

           Stavební lepené trámy ( BSH nebo se zařezanými spoji).

 

Kromě toho může náš klient dovážet libovolnou dřevěnou surovinu, jehličnatou nebo listnatou, která v Rusku roste. V tomto odvětví obchoduje již 20 let. Za tu dobu si vybudoval na trhu pevné postavení, získal mnoho dobrých kontaktů mezi dodava-   telskými firmami téměř ve všech částech Ruska a také navázal mnoho osobních kontaktů s jejich majiteli.                                    

Ceny Vámi objednaného zboží a dobu dodávky může stanovit na základě Vaší objed-návky. V objednávce je zapotřebí uvést :

           Druh dřeva 

           Vlhkost dřeva,desek nebo hotového zboží

           Všechny rozměry

           Kvalita

           Požadavky k transportním obalům

           Když je jehličnaté řezivo nesušené a má vlhkost vyšší než 15 %, uveďte Vaše

                požadavky na impregnaci (chemicky ošetřené proti plísním, parazitům

                a zamodrání)     

           Místo dodání 

 

Přesná cena výše zmíněných komodit vám může být sdělena po upřesnění Vaší poptávky či objednávky. Cena se počítá buď za metry kubické nebo čtvereční v závislosti na materiálu.

Spolupráce s Vámi může začít následně po podpisu smlouvy.

Klient garantuje profesionální přístup a rychlé plnění svých závazků, týkajících se Vašich objednávek.

 

Chceme Vás také upozornit, že dřevo, pocházející ze Sibiře, má lepší vlastnosti, protože roste ve velmi drsných klimatických podmínkách. Jeho pevnost je až o 40 % větší než u dřeva středoevropského. 

 

Náš klient má bezkonkurenční ceny na výrobky ze sibiřského modřínu. Sibiřský modřín nelze srovnávat s modřínem evropským. Název je stejný, ale jeho vlastnosti se liší. Sibiřský modřín je tvrdé, poměrně pružné a velmi trvanlivé dřevo. Je pevný a odolný vůči přírodním vlivům. Jeho pevnost je dvakrát vyšší než u dřeva smrkového.  Mezi jeho charakteristické vlastnosti patří barevná rozmanitost  ( až 16 druhů ).

Díky vysoké hustotě dřevní hmoty, vysokému obsahu pryskyřice a specifickému složení dehtů se modřín nachází nejenom na prvním místě v odolnosti vůči zahnívání. V porov- nání s dubem, jasanem nebo borovicí je odolný dvojnásobně. 

Dále může náš klient dovážet řezivo jak omítané ( mokré,suché ), tak i hotové profilo- vané výrobky. Pokud máte o obchod zájem, poskytne Vám náš klient fotografie, na kterých si můžete probrat specifikaci všech rozměrů a ze kterých si můžete vybrat profil, který Vás zajímá, a to v jedné ze čtyř kvalit, ve kterých klient výrobky dodává.

Náš klient dodává na klíč i různé druhy dřevostaveb, např. sruby, roubenky, dřevostavby ze SIP panelů nebo klasické dřevěné stavby.